Doen wat Jezus deed, de doop.

Doen wat Jezus deed, de doop.

Jezus zegt in de Bijbel, “dat zij allen één zijn”. Nu weten u en ik wel dat de kerken wereldwijd niet bepaald, één zijn. Wat bedoelde Jezus, wat verwacht Hij van Zijn gemeente.

 

Bedoelde hij de kerk waar mannen in lange jurken lopen en slingeren met wierook, lijkt wel iets weg te hebben van de tempeldienst. Of de kerk waar mensen niet mogen praten met ongelovigen, tenzij het over het evangelie gaat? Jezus ging juist wel om met de mensen die gezien werden als onrein. Of de kerk van vooral harde muziek, veel lawaai en weinig woord, Jezus preekte juist veel uit de Bijbel. Of misschien de kerk waar mensen met gebogen hoofden in donkere en sombere kleding naar binnen gaan en nog meer gebukt uitkomen?

Of iets wat er een ergens een beetje tussenin zit, niet te veel muziek, wel een beetje, niet te veel woord, houdt het mooi en aardig, een beetje mystiek. Zoiets van “pappen en nathouden”. Er worden gezellige middagen en/of avondjes georganiseerd, allemaal heel leuk en aardig. We hebben zo'n leuke, actieve gemeente, zo fijn allemaal...

 

Omdat het Babylon (de verwarring) groot is wil ik doen wat Jezus deed. Als u en ik dat zouden doen, dan zijn wij de gemeente die Jezus voor ogen had. Beseft u dat Jezus preekte uit het eerste testament, of te wel, de Bijbel zoals die toen bestond. Het tweede testament bestond nog niet.

 

Er is zoveel verbinding tussen geloven en doen. Het is een teken aan ons voorhoofd (denken, geloven) en aan onze rechterhand (uitdragen en doen).

Deuteronium 11:18 Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Als wij geloven en zien wat Jezus deed, dan willen we ook doen wat Jezus deed. En weet u, het valt mee, wij hoeven niet meer aan het kruis te lijden, dat heeft Jezus al voor ons gedaan.

 

Voordat Jezus aan zijn bediening hier op aarde begon liet hij zich dopen. Jezus was volwassen toen hij zich liet dopen. Hij werd dus niet als kind besprenkeld, maar kreeg de doop door onderdompeling. Waarom dan de doop door onderdompeling?

 

Romeinen 6:3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

 

Wauw, wat een belofte, één met Jezus. Door middel van de doop begraven we ons oude leven, we gaan (kopje) onder, maar meteen daarna mogen we opstaan. Natuurlijk zijn we dan niet opeens zondeloos en zullen we niet perfect leven. Maar we weten dat we ook met Jezus mogen delen in Zijn opstanding.

 

Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

 

Greetje Jansen